Vanaf 25 mei 2018 moeten alle bedrijven die omgaan met persoonsgegevens voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die dan van kracht is.

Ook Voet4u moet hieraan voldoen.

Neemt u contact op via mail, voicemail of op een andere manier voor informatie of afspraak, dan geeft u Voet4u automatisch toestemming om contact met u op te nemen, zodat ik u informatie kan verstrekken of om uw afspraak te bevestigen.

Uw naam, telefoonnummer en mailadres zijn daarvoor voldoende.

Stuurt u svp geen medische gegevens via mail toe.

Uw gegevens worden niet gebruikt om een nieuwsbrief te sturen.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden muv mijn boekhouder/accountant en de Belastingdienst (wettelijke regel), u kunt deze gegevens eventueel laten vernietigen (volgens de wettelijke regels).

Uw gegevens worden volgens de wettelijke regels bewaard.

De gegevens voor de factuur (naam) worden digitaal verwerkt in een beveiligde computer.

Uw medische gegevens staan alleen op papier en worden in een afgesloten kast bewaard.

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Anja Jonker,
Voet4u.